Rekabet Yaratma Sanatı

Evet dünde paylaştığım ve kendime göre biçimlendirdiğim “Rekabet Yaratma Sanatı” ismini verdiğim bugün bişeyler karalayacağım o söz hakkındaki görüşlerim.Rekabet yaratma bunu şuna benzetebiliriz zaman zaman bütün endüstriye örnek gösterilen şirketler öne sürülür ancak sürekli olarak doğru işler yapan şirketler yoktur.Bunu IN SEARCH OF EXCELLENCE (Mükemmeliği Aramak) o dönemde yazılan büyük şirketlerin bugün yok olmasının tek sebebi Rekabet Yaratma konusunda kalıcı olmamalarıdır.Bunu ben şöyle anlatacağım Türkiye’ye göre uyarladım kendimce.

Rekabet Yaratma Sanatı

Genç girişimciler (Young Entrepreneurs) adını verdiğimiz benimde o gruba dahil olduğum fikirler üretme mekanizması etrafında toplanan verimli bilgi alışverişi içinde paylaşım yapılan ortamlarda bir araya gelen kişilerin yaptıklarından bahsetmek istiyorum.İki kişinin çok parlak fikri var ve onlar için öneride bulunan birisi genç girişimcilere destek verilen platformlardan yardım istiyorlar.Bu yardımın karşılığı biraz oyalayıcı biraz aldatıcı olarak uzatılıyor.Zaman geçtikten sonra aynı fikri rakip oluşum olarak çıkarmış oluyorlar.Bunu yapan firmalar iş birliği yerine Rekabet Yaratma Sanatı olayını tercih ediyor.Hani destekleyip bişeyler kazandırmak isteselerde yapamıyorlar.

Birçok şirket verimliliği arttırmak ve rekabette öne geçmek için iş süreçlerini daha iyi ve ayrıntılı tanımlamak ve çalışanlar üzerinde daha incelikli denetim mekanizmaları kurmak üzere stratejiler geliştirdiler. Bu uygulamalar, rekabette öne geçmeye imkân verecek köklü değişiklikler yapacak olan nitelikli çalışanların bunalarak kurumdan uzaklaşmasına yol açtı. Böylece rekabette öne geçmek için yapılanlar piyasadaki çekişmeli ve kanlı rekabet alanı içinde kaldı.
rekabette-kalici-fark-yaratmak
“Mavi Okyanus Stratejisi” olarak bilinen stratejiye  göre, kurumsal enerjiyi ve yaratıcılığı, çoğunlukla yapıldığı gibi, “talebi bölmek ve rakipleri ölçmek” yerine, “talebi artırmak ve rekabetten uzaklaşmak”yönünde kullanan şirketler başarılı olacaktır.

Kısacası:Rekabete bakış şekli değiştirilmedikçe günümüzdeki geleneksel yöntemlerle kalıcı bir başarı sağlamak mümkün görülmüyor. Çünkü iş süreçlerinde iyileştirme sağlayan şirketler bir süre sonra bunun başkaları tarafından taklit edildiğini görecektir.

Mustafa ÖZCAN / [email protected]