Maslow Teorisi ve Öğrencilik

İlk defa bugün karşıma çıkan ve dikkatimi çeken Maslow Teorisi bir an öğrencilik ile düşündürmeye sevk etti.Maslow Teorisi & Öğrencilik evet ilginçtir neredeyse yıllar önce keşfedilmiş ve o günden bugüne süregelen devamlılığı bozulmayan teoriye bir de öğrenci bakış açısıyla bakmayı düşünelim.

Biraz Maslow Teorisi konusunda araştırma yaptım ve öğrendiklerimi öğrencilik ile eşleştirmek için bunu yazmayı düşündüm.Bugün karşıma çıkan Maslow teorisi insan psikolojini temel alan araştırmayı inceledim.

Maslow Teorisi

Dünya’nın farklı yerlerinde yaşayan insanların var olabilmesi için bazı temel ihtiyaçlara gereksinim duyduklarını biliyoruz.Hava,su,beslenmesi gerekir,güvenle sığınabileceği bir barınağa ihtiyaç duyar insan.Amerikalı psikolog 1943 yılında ortaya atmış ardından geliştirilmiş olan Maslow Teorisi olarak günümüze kadar etkisini devam ettirmiştir.

“A theory of human motivation (insan motivasyonunun teorisi)”  isimli çalışmasında ve Motivation and Personaliyt (motivasyon ve kişilik) kitabında karşımıza çıkan Maslow Teorisi insanlar temel ihtiyaçlardan başlayıp, belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılayıp, daha ileri safhaya geçene kadar olan sürecin piramit şeklinde kategori atlama sanatı diye adlandırabiliriz.

En alt seviyede insanın yaşam için gerekli olan temel ihtiyaçları ile başlayıp,her bir kategori atladıkça daha kompleks bir yapıya dönüşür.Bu piramidi ilk olarak temel ihtiyaçlarımız olan su,uyku,barınma gibi yaşamın devamlılığı için gerekli olan birinci basamak ile başlatırsak, birinci basamaktaki ihtiyaçları karşılayan kişilerin bir üst basamakta emniyet ve güvenlik kategorisine,ardından basamak atladıkça  psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar basamağına buradan önceleri aşk, arkadaşlık ve dostluk gibi ilişkileri önemseyen insan sonraki aşamalarda da kişisel saygınlık ve başarma ihtiyaçları kısmına geçer.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde beş farklı seviye vardır

  1. Fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım)
  2. Güvenlik gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)
  3. Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık)
  4. Saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı)
  5. Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü)

Maslow Teorisi ve Öğrencilik

Genç yaşta bunları niye düşünürsün bilmezsin belki ama geleceği arzu ettiğin gibi yaşayacak olursan aşağıdakileri de göz önünde bulundurman gerek.Eğer hayatta bir yerlere gelmek istiyorsan basamakları teker teker çıkman gerekecek.Ve Maslow bir teoriden ibaret olsa da ben kendim için düşündüm sizinle de paylaşmak istedim.Ve günümüzde gün geçtikçe kabul edilebilir bir teori haline dönüşüyor.

  1. Her dört gençten biri işsizdir,
  2. Tüm çalışanların % 44’ü asgari ücretle çalıştırılmaktadır,
  3. Nüfusun %61’i oturduğu eve kira ödemektedir,
  4. İcradan dolayı satışa çıkartılan eşyaların değeri 10 milyar dolardır,
  5. 41 milyon kredi kartı borçlusu var.

Umutlarınız,hayalleriniz size rehber olsun.

Mustafa ÖZCAN – [email protected]